keskiviikko 22. toukokuuta 2013

Tukholma palaa

Tukholmassa on mellakoitu, koska poliisi poisti itseensä kohdistuneen uhan, kuten oikein oli. Oheisesta paikan päällä kuvatusta videosta käy ilmi se, minkä jokainen valistunut kansalainen tietää.

Huomattavaa on videolla kuuluva taisteluhuuto Allahu akbar, joka on islamofasistien Heil Hitler -huuto sekä kohdassa 0.19-0.22 kuuluva ululaatio, eli arabinaisten kielihuuto. Se kertoo, etteivät mellakoitsijoina ole pelkästään miehet.

En kerro mielipidettäni enkä ajatuksiani mellakoista kahdesta syystä:

1) Mielipiteeni ja ajatukseni ovat samat kuin kenen tahansa valistuneen kansalaisen tässä asiassa.
2) Näiden mielipiteiden ja ajatusten ilmaiseminen saattaisi johtaa tuomioon kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

keskiviikko 16. toukokuuta 2012

Vastaukseni Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -kyselyyn

Maahanmuutto 2020 on Sisäministeriön vetämä projekti, jossa luodaan Suomen maahanmuuton tulevaisuutta. Sisäministeriö haluaa kansalaisten osallistuvan keskusteluun kyselyssä, joka löytyy täältä.

Itse vastasin kyselyyn seuraavasti:

*

Vastaan lähinnä kysymykseen 4.

Suuri ongelma maahanmuutossa on sopeutumisennusteeltaan huonon maahanmuuttajamateriaalin tulo Suomeen varsinkin turvapaikanhakijoina, ja oleskeluluvan saaminen toissijaisen suojelun perusteella, kun turvapaikan myöntämisen kriteerit eivät täyty. Tällaiset maahanmuuttajat ovat lisäksi oikeutettuja perheenyhdistämiseen.

Tämä yhtäältä hämärtää sekä pakolaisuus-käsitettä ja toisaalta tuo maahan onnenonkijoita, jotka oleskeluluvan saatuaan kykenevät maksamaan ihmissalakuljettajille velkansa, mikä ylläpitää sekä ihmissalakuljetusta että onnenongintaa. Siksi toissijaisen suojelutarpeen perusteella ei pidä enää myöntää oleskelulupia.

Vuonna 2020 (tai paljon aikaisemminkin) haluan maahanmuuton olevan erittäin itsekkäästi suomalaisen yhteiskunnan edun perustalle rakentunutta:

1) Kehitysmaista ja muslimimaista tulevia, huonosti koulutettuja ja/tai arvomaailmaltaan taantumuksellisia maahanmuuttajia tulee maahan vähän tai ei lainkaan.

2) Perheenyhdistämiskäytännön on oltava tiukka.

3) Pakolaiset on valittava sopeutumisennusteeltaan hyvistä kulttuureista ja yksilöistä.

4) Monikulttuurisuus ymmärretään suhteellisen merkityksettömäksi asiaintilaksi, ei hyödyksi tai haitaksi, eikä se nimenomaan enää tarkoita sitä, että taantumuksellisia patavanhoillisia uskonnollisia tapoja tai muita arvomaailmoita tulisi sietää, arvostaa tai kunnioittaa.

5) Suomessa ymmärretään, että länsimainen sekulaari liberalismi ja demokratia on paras tähänastisista järjestelmistä, ja kaikki näiden kanssa *ristiriidassa* olevat maahanmuuttajien mukana tulevat arvot ovat huonompia ja niiden on väistyttävä, vaikka siitä tulisikin konflikteja. Maassa jo tehdyt myönnytykset mm. islaminuskon äärivirtauksille perutaan (esimerkkinä uimahallien verhot ja opetuksen eriyttäminen).

6) Suomessa on otettu käyttöön pisteytysjärjestelmä, koska se saa aikaan eksklusiivisuuden tunteen, mikä houkuttaa koulutettuja ja sopeutumisennusteeltaan hyviä maahanmuuttajia.

7) Suomen kansalaisuus myönnetään palkintona sopeutumisesta, ei insentiivinä sopeutumiseen. Kansalaisuuden myöntäminen on juhlava tapahtuma, ja kansalaisuuden saavuttaneita arvostetaan suuresti.

8) Koulutettua ja arvomaailmaltaan korkeatasoista maahanmuuttajaväestöä kohdellaan oleskelulupa-asioissa korrektisti ja tehokkaasti, turhaa kyykyttämättä.

9) Vakaviin rikoksiin ja väkivaltarikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat karkotetaan nopeasti ja tehokkaasti.

10) Ymmärretään, että etnisen alaluokan syntyä ei voida estää millään toimenpiteillä, jos maahanmuuttajamateriaali on arvomaailmaltaan sopeutumishaasteellista ja koulutukseltaan huonoa.

11) Ymmärretään, että rasismia esiintyy myös maahanmuuttajien alaluokan keskuudessa kantaväestöä ja muita länsimaisia ihmisiä kohtaan, ja siksi alaluokan syntyminen estetään (kohta 1).

tiistai 24. huhtikuuta 2012

Miten lopettaa mamujen tekemät raiskaukset

Tänään Aamulehti uutisoi, että Lähi-idän miehet tekevät Suomessa paljon raiskauksia suhteessa lukumääräänsä. (Eilen Aamulehti ilmoitti tiukentuneista uutiskommettien hyväksymiskriteereistä, mistä päättelen, että lehti aikoo ottaa mamuasiat todellisuusperustaiseen käsittelyyn uutisoinnissaan laajemminkin).

Kuinka saada nämä mamujen tekemät raiskaukset loppumaan, tai vähintään putoamaan samalle tasolle kuin kantasuomalaisten tekemät raiskaukset? Muutamia ideoita:

1) Humanitaarisen maahanmuuton ankara rajoittaminen. Uskon, että mamuraiskaajista valtava enemmistö on nimenomaan humanitaarisia maahanmuuttajia – joko turvapaikan saaneita oikeita pakolaisia, tai sitten toissijaisen suojeluntarpeen perusteella oleskeluluvan saaneita. Varsinkin jälkimmäisiä on paljon suhteessa ensimmäisiin.

Humanitaarinen maahanmuutto voisi rajoittua pelkästään kiintiöpakolaisiin, koska kiintiöpakolaiset voi valita, ja heidät onkin valittava kulttuureista ja etnisistä ryhmistä, joiden sopeutumisennuste on hyvä, tai ainakin ei-huono. Oleskelulupien myöntäminen toissijaisen suojeluntarpeen perusteella on lopetettava (kyseessä on suomalainen käytäntö, johon yksikään Suomen allekirjoittama kansainvälinen sopimus ei velvoita). Turvapaikanhakijoiden saamat sosiaalituet on laskettava lähes nollaan, koska näin he eivät voi maksaa ihmissalakuljettajille velkaansa. Kun salakuljettajien saama tuotto tyrehtyy, lakkaa ihmisten salakuljetuskin Suomeen. Turvapaikanhakijat kun eivät tule tänne saakka seikkaillen omin päin, vaan järjestäytyneen rikollisuuden tuomina.

2) Mamuraiskaajista osa saattaa olla opiskelijoita. Ilmaisten opiskelupaikkojen tarjoaminen muslimeille ja afrikkalaisille on lopetettava. Näin saadaan ulkomaisten opiskelijoiden määrä kulttuurisesti haasteellisista maista pienenemään lähelle nollaa.

3) Rikostetekijöiden etnisen taustan tilastointi. Tätä tehdään mm. USA:ssa. Etnisissä ryhmissä on eroja, samoin kuin yhteiskuntaluokissa. On väärin, jos näitä eroja ei päästä tutkimaan, koska luotettavia tietoja ei ole.

4) Koska mamuraiskaukset kumpuavat viallisesta arvomaailmasta (kuten edellisessä kirjoituksessani osoitin), on tunnustettava julkisesti, että tietyt arvomaailmat ovat parempia kuin toiset. Länsimainen sekulaari liberalismi, tasa-arvo, oikeusvaltio ja demokratia on parempitasoinen kuin mikään taantumuksellinen uskonnollinen arvomaailma, sharia-laki, naisten halveksiminen, 1 400 vuotta vanhaan sukupuolten segregaatio-oppiin perustuva erottelu uimahalleissa, päähuivit, jne.

Tämän tosiasian tunnustaminen ei ole syrjintää, vaan empiriaa. Muuttoliikehän suuntautuu laaduttomimmista maista laadukkaampiin, eikä laadukkuutemme ole seurausta mistään muusta kuin arvomaailmasta, joka tuottaa suuren määrän materiaalista ja henkistä hyvinvointia mahdollisimman monille. Jokainen arvomaailmoiden välinen konflikti on ratkaistava meidän länsimaisen arvomaailmamme hyväksi. Tämä koskee koko yhteiskuntaa: taantumukselliselle islamille ei saa antaa periksi missään. Islam sopeutuu meihin, meidän ei tarvitse sopeutua siihen.

perjantai 20. huhtikuuta 2012

Miksi 15-vuotiaan joukkoraiskaus ei ole yksittäistapaus

(Kirjoitin tämän blogimerkinnän ensin Uuden Suomen Puheenvuoro-blogipalveluun blogini ensimmäiseksi merkinnäksi 20.4.2012. Merkintä poistettiin noin 20 minuuttia julkaisemisen jälkeen, ja samalla poistettiin käyttäjätunnukseni. Julkaisen poistetun merkintäni alla.)

*

Internetissä, joka on totuuden torvi silloin kuin media vaikenee, on pari päivää puitu joukkoraiskauksesta langetettua tuomiota, josta media jätti kertomatta tekijöistä mm. sen, että nämä olivat tulossa koraanikoulusta, mutta kertoi sen, että 15-vuotias uhri oli tulossa pyhäkoulusta.

Näin asiasta uutisoi mm. Iltalehti.

Tuomion voi lukea täältä. Uhrin nimeä ja henkilötietoja ei tuossa ole, eikä siis tietoa siitäkään, oliko uhri kantasuomalainen vai maahanmuuttaja.

Kenellekään valistuneelle kansalaiselle ei tule yllätyksenä, että raiskaajat olivat humanitaarismaahanmuuttajataustaisia, eikä heidän etninen ryhmänsä tai uskontonsakaan ole mikään yllättävä tieto.

Vasta-argumenttina näihin tekijöiden taustojen paljastamisiin on aina se iänikuinen "raiskaavathan suomalaisetkin". Niin tekevät, mutta tuskin koskaan joukkoraiskaavat. Modus operandina, eli rikoksen tekotapana, joukkoraiskaus on tuontitavaraa. Ja jokainen varmasti jollakin tavalla on tajulla siitä, etteivät mamun ja suomalaisen tekemät raiskaukset ole aivan niin yhteismitallisia kuin tuolla vasta-argumentilla halutaan esittää.

On nimittäin niin, että tosiasioiden valossa on syytä olettaa, että tiettyjen mamujen tekemissä raiskauksissa taustalla on jaettu ja sosiaalisesti ylläpidetty arvomaailma, joka halveksii naisia, toisuskoisia ja länsimaista yhteiskuntaa. Yksittäinen raiskaaja voi olla kuinka misogyyni tahansa, sitä on vaikeaa estää, mutta joukkomisogyniaakin on olemassa. Ja väitän, ettei sitä esiinny suomalaisten miesten joukossa.

Erittäin hyvä todiste tästä on näiden tuomittujen joukkoraiskaajapoikien tueksi luotu Facebook-ryhmä, johon on kutsuttu 1 000 jäsentä, tosin selvästi osa vastoin tahtoaan. Ryhmä on ilmeisesti poistettu, mutta kuvakaappaus siellä käydyistä keskusteluista on täällä.

Keskusteluissa on muutamia inhottavia letkautuksia ja uhrin syyllistämisiä, jotka kumpuavat kollektiivisesta käsityksestä naisen alemmasta asemasta. Eivätkä asialla ole pelkästään miehet. Katso myös kuvakaappaus kommentin kirjoittajan Facebook-profiilista.

Tuo on selkeä osoitus siitä, että raiskauksen taustalla vaikuttaa patavanhoillinen, taantumuksellinen, varmasti myös uskonnollinen arvomaailma, jossa nainen on syyllinen raiskaukseen ainakin siksi, että  lähti poikien mukaan. Ja että mitään raiskausta ei tapahtunut, koska raiskattu on "huora". Vaikka suomalaiset miehetkin saattavat möläytellä vastaavia sammakoita, en usko, että he jaksaisivat kerätä Facebook-ryhmää joukkoraiskaustuomion saaneiden tueksi - kollektivistinen "me vastaan muut" -asenne puuttuu.

Toinen asiaa selittävä seikka on se, että tällainen arvomaailma on hyvin alaluokkainen. Humanitaaristaustaisten maahanmuuttajien keskuudessa, ainakin nuorten, näemmä leviää alaluokkainen USA-ghetto-ajattelutapa, jossa kirjoitetaan huonoa kieltä ja jossa mies on panomies ja nainen huora. Ei siis ihme, että raiskauksia tapahtuu juuri tähän vankkaan alaluokkaiseen arvomaailmaan pohjautuen.

Täten nämä joukkoraiskaukset eivät ole yksittäistapauksia, eivätkä yhteismitallisia suomalaisten tekemien raiskausten kanssa, eikä niitä pidä sivuuttaa letkautuksilla suomalaistenkin tekemistä raiskauksista. Ei, mamuraiskauksilla on oma ilkeä kollektivistinen, taantumuksellinen ja väkivaltainen jaettu arvopohja. Se on otettava puheenaiheeksi, ja sitä vastaan on tehtävä työtä.