keskiviikko 16. toukokuuta 2012

Vastaukseni Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -kyselyyn

Maahanmuutto 2020 on Sisäministeriön vetämä projekti, jossa luodaan Suomen maahanmuuton tulevaisuutta. Sisäministeriö haluaa kansalaisten osallistuvan keskusteluun kyselyssä, joka löytyy täältä.

Itse vastasin kyselyyn seuraavasti:

*

Vastaan lähinnä kysymykseen 4.

Suuri ongelma maahanmuutossa on sopeutumisennusteeltaan huonon maahanmuuttajamateriaalin tulo Suomeen varsinkin turvapaikanhakijoina, ja oleskeluluvan saaminen toissijaisen suojelun perusteella, kun turvapaikan myöntämisen kriteerit eivät täyty. Tällaiset maahanmuuttajat ovat lisäksi oikeutettuja perheenyhdistämiseen.

Tämä yhtäältä hämärtää sekä pakolaisuus-käsitettä ja toisaalta tuo maahan onnenonkijoita, jotka oleskeluluvan saatuaan kykenevät maksamaan ihmissalakuljettajille velkansa, mikä ylläpitää sekä ihmissalakuljetusta että onnenongintaa. Siksi toissijaisen suojelutarpeen perusteella ei pidä enää myöntää oleskelulupia.

Vuonna 2020 (tai paljon aikaisemminkin) haluan maahanmuuton olevan erittäin itsekkäästi suomalaisen yhteiskunnan edun perustalle rakentunutta:

1) Kehitysmaista ja muslimimaista tulevia, huonosti koulutettuja ja/tai arvomaailmaltaan taantumuksellisia maahanmuuttajia tulee maahan vähän tai ei lainkaan.

2) Perheenyhdistämiskäytännön on oltava tiukka.

3) Pakolaiset on valittava sopeutumisennusteeltaan hyvistä kulttuureista ja yksilöistä.

4) Monikulttuurisuus ymmärretään suhteellisen merkityksettömäksi asiaintilaksi, ei hyödyksi tai haitaksi, eikä se nimenomaan enää tarkoita sitä, että taantumuksellisia patavanhoillisia uskonnollisia tapoja tai muita arvomaailmoita tulisi sietää, arvostaa tai kunnioittaa.

5) Suomessa ymmärretään, että länsimainen sekulaari liberalismi ja demokratia on paras tähänastisista järjestelmistä, ja kaikki näiden kanssa *ristiriidassa* olevat maahanmuuttajien mukana tulevat arvot ovat huonompia ja niiden on väistyttävä, vaikka siitä tulisikin konflikteja. Maassa jo tehdyt myönnytykset mm. islaminuskon äärivirtauksille perutaan (esimerkkinä uimahallien verhot ja opetuksen eriyttäminen).

6) Suomessa on otettu käyttöön pisteytysjärjestelmä, koska se saa aikaan eksklusiivisuuden tunteen, mikä houkuttaa koulutettuja ja sopeutumisennusteeltaan hyviä maahanmuuttajia.

7) Suomen kansalaisuus myönnetään palkintona sopeutumisesta, ei insentiivinä sopeutumiseen. Kansalaisuuden myöntäminen on juhlava tapahtuma, ja kansalaisuuden saavuttaneita arvostetaan suuresti.

8) Koulutettua ja arvomaailmaltaan korkeatasoista maahanmuuttajaväestöä kohdellaan oleskelulupa-asioissa korrektisti ja tehokkaasti, turhaa kyykyttämättä.

9) Vakaviin rikoksiin ja väkivaltarikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat karkotetaan nopeasti ja tehokkaasti.

10) Ymmärretään, että etnisen alaluokan syntyä ei voida estää millään toimenpiteillä, jos maahanmuuttajamateriaali on arvomaailmaltaan sopeutumishaasteellista ja koulutukseltaan huonoa.

11) Ymmärretään, että rasismia esiintyy myös maahanmuuttajien alaluokan keskuudessa kantaväestöä ja muita länsimaisia ihmisiä kohtaan, ja siksi alaluokan syntyminen estetään (kohta 1).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti